Σεμινάριο «Δεν θέλω να με ελέγχεις»

Ανταλλαγή απόψεων, διαχείριση συμπεριφορών.

Επιτρέπεται ή όχι ο έλεγχος στην εφηβική ηλικία;