Σεμινάριο «Δεν με καταλαβαίνεις»

Ανταλλαγή απόψεων, διαχείριση συμπεριφορών.

Πως μπορούμε να διαχειριστούμε τις εκρήξεις του εφήβου.