Σεμινάριο «Μπαίνοντας στο εφηβικό μυαλό»

Ανταλλαγή απόψεων, διαχείριση συμπεριφορών.

Ελάτε να κουβεντιάσουμε, να μοιραστούμε εμπειρίες,  να επιλύσουμε προβλήματα, να ανοίξουμε διάλογο σε μια ανοιχτή συζήτηση.